vastgoed Actueel bouwproject

Wijziging Crisis- en herstelwet maakt sneller bouwen mogelijk

De regering heeft op 6 september een voorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) verzonden aan de Tweede Kamer. Dankzij deze aanpassing wordt gemakkelijker om de woningbouw te versnellen. De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel. Het streven is om de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: “Het bouwen van woningen is een lokale opgave. Mijn rol is om de woningbouw in Nederland aan te jagen. Gemeenten en provincies kunnen door de Crisis- en herstelwet nu al gebruik gaan maken van instrumenten uit de Omgevingswet en zo knelpunten oplossen. Ook kunnen zij direct ervaring opdoen met de Omgevingswet.

Twee keer zo snel als normaal

Door de Crisis- en herstelwet (Chw) is al sinds 2010 de ontwikkeling van wegen, bedrijventerreinen, woningen en windmolenparken maar ook het vergroten van duurzaamheid van bouwprojecten versneld. Die versnelling wordt onder andere bereikt doordat de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet in een zaak. Dat is twee keer zo snel als normaal.

Ministeriële regeling

Het wetsvoorstel bevat drie belangrijke aanpassingen. Een bestaand Chw-experiment kan straks sneller op nieuwe locaties worden toegepast. Nu gebeurt aanwijzing in alle gevallen nog via een algemene maatregel van bestuur; straks gebeurt dit via de snellere ministeriële regeling. De aanpassing levert een versnelling van zeven maanden op.

Projectuitvoeringsbesluit

Ten tweede gaat het om een verbetering van de praktische toepasbaarheid van het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit. Gemeenten kunnen dit instrument straks beter inzetten om de woningbouwproductie te stimuleren. Dit kan zes maanden tijdwinst opleveren.

Criteria aangepast

Ten derde worden de criteria aangepast waaraan een experiment moet voldoen en wordt het aantal wetten waarvan kan worden afgeweken uitgebreid. Zo worden de experimenteermogelijkheden uit de Chw breder inzetbaar. Een voorbeeld is de ruimte die aan The Green Village in Delft is geboden. Op dit terrein gelden minder regels, zodat duurzame innovaties in de praktijk kunnen worden getest.

Bron en volledig bericht: Rijksoverheid.nl