Wonen in Amsterdam voorbehouden aan rijken

Middeninkomens en laagbetaalden dreigen verdreven te worden uit Amsterdam. Zowel koopwoningen als huurwoningen zijn onbetaalbaar geworden voor deze groepen. Waar moeten de leraar en de verpleger wonen, kopt het Parool.

Ook NRC Handelsblad bericht over het feit dat in een stad als Amsterdam, maar ook in Rotterdam,  steeds minder betaalbare woningen zijn te vinden. Buurten worden opgewaardeerd. Het gevolg is dat alleen de rijken er nog een woning kunnen betalen.

Promovendus Cody Hochstenbach en professor stedelijke geografie Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam) deden onderzoek naar het fenomeen dat wordt aangeduid met gentrificatie. Ze keken naar de verhuisstromen van mensen met een laag inkomen in de periode tussen 2004 en 2013. Ze namen zowel Rotterdam als Amsterdam mee in hun onderzoek. De gentrificatie is in Amsterdam het hevigst.

Voorbehouden aan de rijken

De onderzoekers onderbouwen dit met cijfers: zo daalde het percentage sociale huurwoningen van 54,4 procent in 2000 naar 46,2 procent in  2013. Het aantal woningen dat eigendom is van de bewoners verdubbelde bijna in die periode tot 28,1 procent. De stad lijkt nu steeds meer voorbehouden aan de rijken, schijft NRC. De afname van het aantal armen gaat onverminderd door.

Middeninkomens

Ook mensen met de middeninkomens komen nog moeilijk aan een woning in Amsterdam. Volgens het Parool vormen mensen met een inkomen tussen 35.000 en 45.000 bruto niet meer dan 11 procent van de totale bevolking. Vandaar de vraag waar de leraar en de verpleger moeten wonen.

Lees: Waar moeten de leraar en de verpleger wonen

Lees ook: Straks wonen alleen nog rijken in de stad

In Vastgoed 4 2016 een artikel over de aantrekkelingskracht van Amsterdam (en andere grote steden) op nieuwe bewoners: van jong tot oud. De interesse om een woning te delen groeit, vooral onder eenpersoonshuishoudens die zich anders geen woning in de stad kunnen veroorloven.