Vastgoed actueel - duurzaamheid

'Woningbezitter maakt geen aanstalten om duurzamer te wonen'

Duurzaamheid is geen prioriteit bij woningbezitters, terwijl het kabinet juist zo erg aanstuurt op energietransitie. Zo heeft 45 procent geen idee welk energielabel zijn woning heeft. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van ING. Druk van overheid of bank wordt niet gewaardeerd, schrijft am:web op haar website.

Vooral bewoners van minder energiezuinige woningen weten dat niet of overschatten hun label. Slechts 11 procent denkt een onzuinige woning te hebben (energielabel D of lager), terwijl dit in werkelijkheid 44 procent van de woningen betreft. Wim Flikweert, manager Wonen ING: “We zien dat de echte winst, zowel financieel als voor het milieu, in de minder energiezuinige woningen zit. Juist die categorie woningbezitters lijkt zich minder bewust van de voordelen van verduurzaming.”

Wars van overheidsdruk

De helft van de woningbezitters voelt verduurzaming als een eigen verantwoordelijkheid. Druk van buitenaf door bijvoorbeeld de overheid of hypotheekverstrekker wordt niet op prijs gesteld. Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 10 procent van de bewoners van plan is om op korte termijn actie te ondernemen. Zelfs als er voldoende spaargeld beschikbaar is, wordt er nauwelijks geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.

Financieringsbehoefte

Flikweert: “De behoefte aan financiering is beperkt. Van de woningbezitters zegt 58 procent voldoende spaargeld te hebben voor verduurzaming of niet te willen lenen voor dit doel. We moeten dus veel meer doen aan bewustwording en het benoemen van de voordelen van verduurzamen.”

Verlagen energierekening

Als woningbezitters toch besluiten tot verduurzaming, wordt het financiële motief vooral gezocht in het verlagen van de energierekening (94 procent). Het verhogen van de waarde van de woning of het beter verkoopbaar maken van de woning heeft minder prioriteit. 90 procent verwacht dat de investeringen voor hooguit de helft tot uiting komen in een waardestijging van de woning. Een meerderheid van de ondervraagden wil de investering binnen 3 tot 5 jaar kunnen terugverdienen.

Nieuwe generatie

Starters vinden verduurzaming van de woning veel logischer dan woningbezitters. 42 procent van de starters vindt dat ze een steentje moeten bijdragen tegenover 26 procent van de woningbezitters. Starters geven ook vaker dan woningbezitters aan hun gedrag te willen aanpassen om een hoger energielabel te krijgen. 61 procent van de starters zegt zelfs een energiezuinig label (A t/m C) te eisen bij de aankoop van het eerste huis. Flikweert: “Dat klinkt bemoedigend, maar in een schaarse markt zal die eis waarschijnlijk snel worden losgelaten. Een woning bemachtigen is op dit moment belangrijker”.

Vertrouwen stabiel

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal van 2018 stabiel gebleven. De WoonIndex van ING komt met 107 punten op een even hoge score uit als vorig kwartaal. De in 2016 ingezette dalende trend is hiermee een halt toegeroepen.

Bron: am:web