Vastgoed actueel - nederland

Woningprijzen blijven stijgen; transacties voorbij de top

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB, zo ook over de woningmarkt. DNB kijkt onder andere naar de huizenprijzen. In 2017 was de huisprijsstijging 7,6 procent (jaar-op-jaar), de hoogste groei sinds 2001. De gemiddelde prijzen bereiken deze zomer weer het niveau van de vorige piek in de zomer van tien jaar geleden.

De spanning op de woningmarkt is inmiddels hoog opgelopen. Vanuit de vraagkant is dit begrijpelijk: een groot deel van de recente vraag naar woningen betreft uitgestelde vraag in verband met de diepe inzinking tussen 2008 en 2013. Dit wordt nog eens aangewakkerd door de stevige inkomensgroei, de dalende werkloosheid en de lage hypotheekrente. Tegenover de groeiende vraag staat een aanbod dat aanmerkelijk is verkrapt. In het eerste kwartaal kon een koper gemiddeld kiezen uit 4 à 5 woningen; dit waren in 2013 nog 30 woningen. 

Het aantal afgegeven bouwvergunningen lag in 2006 nog op ruim 100.000, iets boven het gemiddelde vanaf 1977. Door de crisis daalden de vergunningen naar een dieptepunt van 27.000 in 2013. Sindsdien is weer een gedeeltelijk herstel opgetreden naar 70.000 vergunningen in 2017. In de raming groeien de woninginvesteringen geleidelijk minder sterk en komen deze in 2020 op 6 proent bbp, nog onder het niveau van kort voor de kredietcrisis (Figuur 11).

De oplopende krapte begint gevolgen te hebben voor het aantal transacties. In 2017 wisselden 242.000 woningen van eigenaar, het hoogste aantal sinds 1995. Na vijf jaar van scherpe toename nam het aantal transacties in de eerste vijf maanden van dit jaar echter weer af. Uitgedrukt ten opzichte van het reële bbp – zodat rekening wordt gehouden met de omvang van de economie – is het aantal transacties vrijwel gelijk aan het volume van kort voor de omslag in 2008 (Figuur 12).

Naast het afvlakkende transactievolume zijn er meer aanwijzingen voor een geleidelijke afkoeling van de woningmarkt. De indicator van de Vereniging Eigen Huis (VEH) voor het sentiment op de woningmarkt volgt sinds medio 2016 een dalende trend, maar ligt nog op een hoog niveau. Sinds maart van dit jaar zijn er volgens de VEH relatief veel mensen die het een ongunstige tijd vinden om een woning te kopen. Daarnaast stijgen de prijzen in Amsterdam en Utrecht sinds midden 2017 al in een langzamer tempo. Tegen deze achtergrond gaat de raming uit van een eerst nog wat oplopende prijsstijging dit jaar, naar 9,5 procent. Daarna volgt een afname van de prijsstijging: 6,6 procent in 2019 en 3,6 procent in 2020. 

Bron: DNB