Vastgoed Actueel Den Haag

'Woningtekort dreigt voor Den Haag'

In Den Haag zijn in 2016 1.755 nieuwbouwvergunningen verleend, tegenover 614 in 2013. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks deze stijging is er volgens Bouwend Nederland geen reden tot juichen. De brancheorganisatie voor de bouw- en infrastructuursector stelt dat er veel meer nieuwbouw nodig is om het toenemende aantal inwoners een dak boven het hoofd te geven.

“In de stad zijn onvoldoende plannen om de komende jaren in de woningbehoefte te voorzien”, zegt Frank Slooten, secretaris van de afdeling Midden Zuid-Holland van Bouwend Nederland. “Gelet op de woningbehoefte in Den Haag - 27.000 tot 38.000 woningen - is er een groot tekort aan locaties. De beschikbare plancapaciteit is nu zo’n 15.000 woningen: lang niet genoeg. Wonen in de stad wordt op termijn minder bereikbaar voor een aantal doelgroepen, zoals starters.” 

Overige steden

Ter vergelijking: in Amsterdam werden in 2016 de meeste nieuwbouwvergunningen verleend van alle gemeenten in Nederland, ruim 5.000. In Rotterdam waren dat er 2.609 en in Utrecht 2.336. In totaal werden er in Nederland iets meer dan 59.000 vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwe woningen.

Grote stappen

Bouwend Nederland roept Den Haag op grotere stappen te zetten voor de realisatie van nieuwe woonlocaties. ,,Den Haag doet haar best met de nieuwe woonvisie en de experimenteerruimte die daarin is opgenomen, maar grote stappen in het realiseren van locaties blijven uit, afgezien dan van de Binkhorst”, aldus Slooten.

Bron: AD