Vastgoed Actueel levensloopbestendig

Zevenaar biedt leningen voor levensloopbestendigheid en energiebesparing

De gemeente Zevenaar geeft groen licht aan de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen. Inwoners van deze gemeente kunnen sinds 1 augustus een lening gebruiken voor het levensloopbestendig maken van hun woning, asbestsanering en sloop- en herstelwerkzaamheden. Een belangrijke voorwaarde is dat met de werkzaamheden minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen.

Aanpassingen zoals het weghalen van drempels of een traplift installeren, kunnen ervoor zorgen dat ouderen veel langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, wat aansluit bij het beleid van de overheid. De zorgverzekering vergoedt soms (deels) aanpassingen thuis. Ook zijn vergoedingen te beschikbaar vanuit de Wmo en Wlz, maar die verschillen per gemeente.

Van traplift tot warmtepomp

Zoals zo veel gemeenten waar de vergrijzing toeneemt, streeft Zevenaar naar meer levensloopbestendige woningen. Daarnaast heeft deze Gelderse gemeente de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Vandaar dat een regeling voor gecombineerde maatregelen voor woningverbetering is het leven is geroepen.
Voorbeelden zijn het verwijderen of verlagen van drempels in huis en het aanbrengen van een traplift. Daarnaast kan het gaan om het verwijderen van asbest of herstel van de fundering. Wat betreft duurzaamheid is te denken aan het aanbrengen van dak- of spouwmuurisolatie en het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen.
Inwoners van Zevenaar die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen.

Leningen per gemeente in beeld

Op de website van Stimuleringsfonds Huisvesting is te zien wat voor leningen alle gemeenten aanbieden op het vlak van woningverbetering.
Wie overwaarde op zijn eigen huis heeft, kan natuurlijk ook een extra hypotheek afsluiten om het huis levensloopbestendig te maken.

Bron: Gemeente Zevenaar