Zorgen om geluidsoverlast door warmtepomp

Met het groeiende aantal warmtepompen, die het kabinet ziet als een klimaatvriendelijk alternatief voor aardgasgestookte cv-ketels, nemen ook de zorgen over de geluidsoverlast die zulke pompen kunnen veroorzaken toe. Zo stelt De Telegraaf dat het groeiende aantal warmtepompen het aantal klachten over laagfrequent geluid vergroot. Ook het consumentenprogramma Kassa besteedde er vorig jaar aandacht aan.

Langsrijdende auto’s

Een warmtepomp produceert een brommend of zoemend geluid. De geluidssterkte kan oplopen tot 60 á 70 decibel. Dit is te vergelijken met het geluidsniveau van langsrijdende auto’s op een afstand van 15 meter. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en kan het, vooral 's nachts, overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken.

Volgens onderzoek van het RIVM ervaart in totaal 8,1% van de bevolking enige hinder door laagfrequent geluid. Dat zijn 1,3 miljoen mensen. Het RIVM voert momenteel drie onderzoeken uit naar de bronnen en gevolgen van laagfrequent geluid.

Richtlijn 30 dB

Een warmtepomp kan zowel binnen als buiten de woning worden geïnstalleerd. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt voor om voor buiteninstallaties een geluidsgrenswaarde van 30 dB op een afstand van 5 meter na te streven. De NSG adviseert bovendien om warmtepompen binnen de woning in een aparte ruimte, bijvoorbeeld op zolder, te installeren. Ook is het mogelijk de warmtepomp ’s nachts op een lager niveau te laten draaien.

Minister Ollongren heeft eerder dit jaar wijzigingen in het Bouwbesluit voorgesteld, met daarin ook strengere geluidseisen voor warmtepompen. Naar verwachting gaan de wijzigingen in 2020 in. Overigens zijn er inmiddels geluiddempende omkappingen voor de buitenunit van een warmtepomp op de markt.