vastgoed actueel woningmarktcijfers

Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek koplopers koopsomstijging

In de eerste helft van 2018 heeft het Kadaster 105.035 woningtransacties geregistreerd, meldt Woningmarktcijfers.nl. De gemiddelde koopsom is in het eerste halfjaar uitgekomen op € 281.424, een nieuw record en 8,7% meer dan vorig jaar in deze maanden. De uitschieters zijn Zuid-Kennemerland met bijna 16% en Gooi en Vechtstreek met 21% prijsstijging.

In vergelijking met het oude topjaar 2008 is de gemiddelde koopsom met 10,4% gestegen. De stijging ten opzichte van het dieptepunt in 2013 bedraagt maar liefst 31,9%. Momenteel zijn 4,3 maanden nodig om het gehele woningaanbod te verkopen. De oorzaak van al deze ontwikkelingen is gelegen in het alsmaar afnemende woningaanbod en de sterke vraag naar koopwoningen vanwege de lage hypotheekrente.

Grote regionale verschillen 

In enkele regio’s is de gemiddelde koopsom ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 niet gestegen, namelijk in IJsselmeerkust, regio Noord (Groningen) en Schouwen-Duiveland Tholen, met een minimale prijsdaling van 1%. De overige 60 regio’s hebben een stijging. In De Bevelanden Walcheren, Maasduinen (Limburg) en Zeeuws Vlaanderen valt deze nog te verwaarlozen, maar daarna loopt de stijging al snel op richting 5, 10 en zelfs 15%.
 

Opvallende stijgers

In 10 regio’s zijn in het eerste halfjaar meer woningen verkocht dan vorig jaar in deze periode. De regio Oost, Zuidoost-Drenthe en Parkstad Limburg zijn opvallende stijgers met 13 respectievelijk 7,2%. Daarna loopt de daling snel op tot ruim 19% in de regio IJmond. De regio Amsterdam heeft met 2,5 maanden de kortste verkooptijd.

Volledig artikel Woningmarktcijfers.nl