Vastgoed Actueel Taxeren woningmarkt

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) evalueerde onlangs het nieuwe model Taxatierapport woonruimte en komt met verbeterpunten.

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) evalueerde onlangs het nieuwe model Taxatierapport woonruimte en komt met verbeterpunten.

Het nieuwe model Taxatierapport woonruimte is bijna twee maanden in gebruik. De brancheorganisaties, validatie-instituten en het NRVT ontvingen sinds de invoering veel reacties uit de praktijk. Tijdens een evaluatieoverleg met alle betrokkenen zijn de belangrijkste knelpunten besproken. NRVT zet de verbeteringen op een rij.

Verbeteringen

De volgende punten zijn in gang gezet ter verbetering:

  • Funderingsviewer (indicatieve aandachtsgebieden) voorlopig niet meer verplicht. Het blijft echter wel uw plicht als taxateur om altijd een gedegen funderingsonderzoek uit te voeren. De Funderingsviewer geeft een algemeen beeld van de bodemgesteldheid en de ouderdom van de objecten in de gekozen postcode, maar geen actueel beeld van de fundering van een woning. Zolang de funderingsviewer niet de gewenste kwaliteit biedt, is het niet verplicht deze als bijlage toe te voegen. Klik hier voor het aangepaste Model Taxatierapport woonruimte.
  • Referentievergelijker: Het invoeren van een toelichting bij de referentieobjecten is niet meer verplicht wanneer een kenmerk ‘vergelijkbaar’ (geel gemarkeerd) is.
  • Verbetering taxatiesoftware: Validatie-instituten hebben aangegeven dat zij een aantal verbeteringen in hun software aanbrengen (of al aangebracht hebben) om het invoeren van de rapportgegevens efficiënter te laten verlopen en een aantal bijlages automatisch te laten genereren.
  • Bijlage energiebesparende voorzieningen: Als vastgoedtaxateur wordt er niet van u verwacht dat u advies geeft over energiebesparende voorzieningen. U geeft in de bijlage energiebesparende voorzieningen dan ook alleen aan welke aanvullende energiebesparende maatregel(en) mogelijk zinvol is/zijn. Het aanmaken van de bijlage energiebesparende voorzieningen in PDF wordt verder geoptimaliseerd binnen de taxatiesoftware.
  • Uniforme meetstaat: Dit is een verplichte bijlage bij het taxatierapport. Het aanmaken van deze pdf-bijlage wordt waar mogelijk verder geautomatiseerd. Realiseert u zich daarbij dat u als enige verantwoordelijk bent voor het juist invoeren van de meetgegevens in het taxatierapport. Ook wanneer u het opmeten uitbesteedt aan een derde partij.

Lees ook op welke punten de evaluatie is verduidelijkt. 

Bron: NRVT