Vastgoed Actueel taxatie

De Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) wordt per 1 januari 2018 verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten. Deze toezichtfunctie werd voorheen vervuld door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

De Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) wordt per 1 januari 2018 verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten. Deze toezichtfunctie werd voorheen vervuld door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

De volgende validatie-instituten hebben een aansluitovereenkomst gesloten met NRVT:

Over deze ontwikkeling schrijft de NRVT: “Als register en kwaliteitsbewaker van vastgoedtaxateurs kan NRVT deze verantwoordelijkheid adequaat uitvoeren en zo nodig uitbouwen. Uitvoering van deze toezichtfunctie door NRVT wordt breed gedragen door betrokken marktpartijen en validatie-instituten.”

De NRVT is het centraal persoonsregister van vastgoedtaxateurs. Taxateurs die zijn ingeschreven in het Register van NRVT voeren de titel Register Taxateur (RT). De Stichting NRVT bewaakt de taxatiekwaliteit in Nederland door toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid van de Register Taxateurs.