Vastgoed actueel - conflict nrtv

De stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is sinds begin 2016 operationeel. In de afgelopen 2,5 jaar heeft NRVT in nauwe samenwerking met betrokken marktpartijen stappen gezet in de zelfregulering van de taxatiebranche. Het pleidooi van de AFM/DNB voor wetgeving rijmt dan ook niet met de inspanningen en resultaten die zijn geleverd door NRVT en de betrokken partijen in de branche, stelt de stichting.

De stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is sinds begin 2016 operationeel. In de afgelopen 2,5 jaar heeft NRVT in nauwe samenwerking met betrokken marktpartijen stappen gezet in de zelfregulering van de taxatiebranche. Het pleidooi van de AFM/DNB voor wetgeving rijmt dan ook niet met de inspanningen en resultaten die zijn geleverd door NRVT en de betrokken partijen in de branche, stelt de stichting.

Lees het pleidooi van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB).

Opdrachtgevers eisen van taxateurs een NRVT-registratie bij het verstrekken van een taxatieopdracht. Ook de Nationale Hypotheek Garantie, geldverstrekkers en validatie-instituten stellen een NRVT-registratie verplicht. Taxateurs kunnen hun taxatierapporten alleen nog maar laten valideren als ze ingeschreven zijn in het Register van NRVT. Dit toont aan dat de markt vertrouwt op de kwaliteit van een NRVT-geregistreerde taxateur (Register-Taxateur). Een Register-Taxateur houdt zich aan de gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT en levert betrouwbare taxaties. NRVT ziet daarop toe.

Doorlopend toezicht

NRVT voert doorlopend toezicht uit op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen die gelden voor Register-Taxateurs. Dit is operationeel voor de Kamers BV-Grootzakelijk Vastgoed en Wonen. Doorlopend toezicht op de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed wordt in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt. Daarnaast controleren en valideren de validatie-instituten jaarlijks ongeveer 400.000 woningtaxaties. Hiermee wordt de kwaliteit van woningtaxaties geborgd.

Validatie-instituten

Sinds 1 januari 2018 zijn alle validatie-instituten bij NRVT aangesloten. NRVT heeft een toezichthoudende taak op de validatie-instituten. Door de AFM en DNB wordt volledig voorbijgegaan aan de rol van de validatie-instituten op de kwaliteit van de woningtaxaties, stelt de NRTV.

Toezicht op taxateur

Register-Taxateurs houden hun kennis en vaardigheden jaarlijks op peil door het volgen van het Permanente Educatie (PE) programma van NRVT. In 2017 hebben meer dan 85procent van de 6.911 Register-Taxateurs voldoende educatie gevolgd en PE-punten behaald. In totaal zijn 38 taxateurs ernstig tekort geschoten in het nakomen van hun PE-verplichting. Zij worden per 1 juli uitgeschreven uit het Register en hebben hierover bericht ontvangen. Alleen gekwalificeerde taxateurs houden een plek in het Register.

Een tuchtcollege voor vastgoedtaxateurs

Register-Taxateurs onderwerpen zich aan tuchtrechtspraak. De Register-Taxateur kan individueel ter verantwoording worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De brancheorganisaties hebben zich medio 2017 uitgesproken om te komen tot één tuchtcollege voor vastgoedtaxateurs, te weten het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. Dit wordt in de branche gezien als een belangrijke stap in de zelfregulering van de beroepsgroep vastgoedtaxateurs.

Werkgroepen Ministerie van BZK

NRVT is van mening dat de zelfregulering hiermee op de goede weg is. Het kan natuurlijk altijd nog beter en daar wordt hard aan gewerkt. Zij betreuren dan ook dat de AFM/DNB niet dezelfde inzichten deelt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat in twee werkgroepen verkennen wat de voordelen en nadelen zijn van zelfregulering en wetgeving. Bestuursvoorzitter Hamith Breedveld: “NRVT steunt dit initiatief van harte en is graag bereid om waar mogelijk kennis en ervaring te delen. We zullen het ministerie dan ook verzoeken om deel uit te mogen maken van deze werkgroepen.”

Bron: NRVT