Vastgoed actueel - aflossen

Aflossingsvrije hypotheken worden steeds duurder vergeleken met annuïtaire en lineaire hypotheken. Het FD schreef gisteren dat de risico-opslag die banken rekenen niet alleen gebruikt wordt om de extra risico- en financieringskosten af te dekken. ING en ABN Amro zeggen tegen de krant dat de risico-opslag ook ingezet wordt als middel om consumenten te sturen richting hypotheken waarop wel wordt afgelost.

Aflossingsvrije hypotheken worden steeds duurder vergeleken met annuïtaire en lineaire hypotheken. Het FD schreef gisteren dat de risico-opslag die banken rekenen niet alleen gebruikt wordt om de extra risico- en financieringskosten af te dekken. ING en ABN Amro zeggen tegen de krant dat de risico-opslag ook ingezet wordt als middel om consumenten te sturen richting hypotheken waarop wel wordt afgelost.

De risico-opslag is sinds het schrappen van de renteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken opgelopen tot 0,85 procentpunt, schrijft am:web. Vijf jaar geleden waren de renteverschillen op een 20-jaar vaste hypotheek nog nihil. Het FD baseert zich op data van de Van Bruggen Adviesgroep, dat constateert dat het alleen de grootbanken zijn die de aflossingsvrije hypotheken onaantrekkelijker maken. Bij verzekeraars zijn de verschillen veel kleiner of zelfs helemaal niet aanwezig.

Sturen

In de wet is vastgelegd dat banken geen verschil mogen maken tussen bestaande en nieuwe klanten. Een risico-opslag rekenen mag echter wel. Omdat de schuld niet slinkt gedurende de looptijd, heeft een aflossingsvrije hypotheek logischerwijs een hoger risico. Desalniettemin bevestigen ING en ABN Amro dat ook sturing een reden is voor de hogere rente. “We stimuleren onze klanten om voor een hypotheekvorm te kiezen waarbij er structureel wordt afgelost op de lening zodat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek geen risico op restschuld is”, zegt een woordvoerder van ING tegen de krant.

Spaarhypotheek

Oscar Noorlag, compliance officer van Van Bruggen, verbaast zich er in het FD over dat klanten met een spaarhypotheek ook een hogere hypotheekrente krijgen voorgeschoteld. Volgens hem is het risico gelijk aan een annuïtaire hypotheek, omdat er met een vastgesteld bedrag gespaard wordt om af te lossen. ING vindt echter dat ook spaarhypotheken een hoger risico kennen: “Spaarhypotheken zijn ook hypotheken waar niet op wordt afgelost, net als aflossingsvrije hypotheken. Pas aan het einde van de looptijd van de hypotheek vindt de aflossing plaats via de opgebouwde spaarwaarde.”

Bron: am:web