Vastgoed Media Erfpacht

RICS in Nederland heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het position paper ‘Taxeren bij erfpacht’.  RICS-erfpachtdeskundigen willen hun kennis delen met de hele professie en hebben daarom dit position paper herzien. Zij behandelen hierin de bijzonderheden van taxaties bij erfpacht, zoals de vaststelling van de waarde van het erfpachtrecht en de vaststelling van de canon. 

RICS in Nederland heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het position paper ‘Taxeren bij erfpacht’.  RICS-erfpachtdeskundigen willen hun kennis delen met de hele professie en hebben daarom dit position paper herzien. Zij behandelen hierin de bijzonderheden van taxaties bij erfpacht, zoals de vaststelling van de waarde van het erfpachtrecht en de vaststelling van de canon. 

Erfpacht staat momenteel sterk in de belangstelling. Er is commotie over de ‘conversie’ van voortdurende erfpachtcontracten naar eeuwigdurende erfpacht, onder andere in Amsterdam. Op de Waddeneilanden is erfpacht een permanente bron van onvrede tussen eigenaren van recreatiewoningen en Staatsbosbeheer. Eerder bleken erfpachtcontracten lastig te financieren. 

Bijzonderheden en wijzigingen taxaties bij erfpacht

RICS-taxateurs zijn vanouds met deze complexe materie bezig, die vaak aanleiding geeft tot meningsverschillen. Hierbij treden zij vaak op als vertrouwenspersoon. RICS-erfpachtdeskundigen willen hun kennis delen met de hele professie en hebben daarom dit position paper herzien. Zij behandelen hierin de bijzonderheden van taxaties bij erfpacht, zoals de vaststelling van de waarde van het erfpachtrecht en de vaststelling van de canon. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van het begrip allocatie tussen grond en opstal, de invloed van bezwarende bepalingen op de waarde van het erfpachtrecht en actualisering van begrippen.

Het position paper is hier te downloaden van de RICS-website. Deze versie is de tweede herziening van het oorspronkelijke position paper van oktober 2013.