Vastgoed Actueel Nieuwbouwwoning

In de eerste zes maanden van 2019 zijn ruim 4% minder nieuwe woningen verkocht in vergelijking met een jaar geleden. In totaal verkochten ontwikkelaars en woningbouwers 16.117 nieuwbouwwoningen. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwste Thermometer Koopwoningen.

In de eerste zes maanden van 2019 zijn ruim 4% minder nieuwe woningen verkocht in vergelijking met een jaar geleden. In totaal verkochten ontwikkelaars en woningbouwers 16.117 nieuwbouwwoningen. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwste Thermometer Koopwoningen.

Opvallend is dat vooral de verkoop van eengezinswoningen sterk achterblijft bij wat nodig is. Juist dit deel in de markt zucht onder het gebrek aan geschikte bouwlocaties en bestemmingsplannen, vooral als gevolg van de ruimtelijke insnoering waar veel bouwprojecten steeds meer mee te maken krijgen.

Volgens NVB moet het roer dan ook drastisch om. “Om de prijzen niet nóg verder op te drijven is er werk aan de winkel voor alle disciplines in en rond de bouw. Gemeenten moeten terughoudender worden met het opstapelen van dure eisen bovenop het Bouwbesluit. Daarnaast hebben woningbouwers als opgave meer te standaardiseren, om zo de kosten van hun nieuwbouwwoningen omlaag te brengen.”

‘Prijs nieuwe koopwoning begint te schuren’

Volgens NVB begint ook de prijs van nieuwe koopwoningen te schuren. In 2016 lag de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe koopwoning rond de € 275.000, maar in minder dan drie jaar tijd is dat opgelopen naar bijna € 380.000 ofwel een stijging van 35%. In de stadsregio Amsterdam ligt de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning al op € 639.000. Dat is 18 keer het modale jaarinkomen. “Wil je voor een dergelijk hoog bedrag een hypotheek krijgen, dan is daarvoor een inkomen van tenminste € 109.000 nodig”, aldus Nico Rietdijk, directeur economie van NVB. Volgens hem is het duidelijk dat zeker de middeninkomens tussen wal en schip vallen, omdat zij niet langer een nieuwbouwwoning kunnen betalen.

Aardgasloze woningen grote kostenpost

Dat bouwprojecten in korte tijd zo veel duurder zijn geworden, heeft volgens NVB meerdere oorzaken. Allereerst het aardgasloos maken van de nieuwbouw, dat heeft de gemiddelde kostprijs met zo’n € 20.000 tot € 25.000 verhoogd. Daarnaast nemen de faalkosten in het ontwikkel- en bouwproces eerder toe- dan af, onder andere door complexe binnenstedelijke projecten, buitenlandse/onervaren medewerkers met een ander kennisniveau, de hoge werkdruk en de uitstroom van ervaren medewerkers.

Tenslotte wordt steeds vaker alleen voor het topsegment ontwikkeld, terwijl de vraag daar juist langzamerhand verzadigd raakt. Nieuwbouw moet dus flink goedkoper en dat kan alleen als gemeenten stoppen met té ambitieuze eisen. Ook de sector zelf heeft een stevige opgave. “Meer standaardiseren en modulair en industrieel produceren, kunnen de kosten substantieel omlaag brengen”, benadrukt Rietdijk.

 

Groot interview met Nico Rietdijk in het AD over nieuwe NVB-thermometer: Nieuwbouw veel te duur, bouw daarom meer in het groen of aan de rafelranden van de stad, uiteraard met respect voor de natuurhttps://t.co/2jKL4pzAi9https://t.co/vQzMdCIDXS

— jannes van loon (@jannesvanloon) September 3, 2019

 

Mismatch tussen vraag en aanbod

Een ander aandachtspunt dat de Thermometer van NVB aansnijdt, is de mismatch tussen vraag en aanbod. Koppeling van de huidige bouwpraktijk met het onlangs verschenen WoON2018, het grootschalige onderzoek naar verhuiswensen van het ministerie van BZK, toont aan dat er een serieuze kloof is tussen de woonwensen van mensen en de werkelijke bouwprogramma’s. Deze laatsten richten zich te veel op binnenstedelijke locaties en op appartementen.

“De samenstelling van de bouwprogramma’s moet daarom anders. Het moet goedkoper, meer in het groen en met gemiddeld ongeveer 75 procent eengezinswoningen en 25 procent appartementen in de koopsector.” Zolang die omslag achterwege blijft, wordt het benodigde aantal van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar volgens NVB niet gehaald en blijft Nederland opgezadeld met een enorm woningtekort.

Bron: NVB