Vastgoed actueel - verduurzamen

Duurzaamheid is voor gemeenten, corporaties en marktpartijen topprioriteit de komende jaren. Ook bij burgers leeft het onderwerp, maar acties en aanpassingen in gedrag blijven achter. Zijn Nederlanders bereid meer te betalen voor een duurzamere woning? Vastgoed Journaal vertelt het u.

Duurzaamheid is voor gemeenten, corporaties en marktpartijen topprioriteit de komende jaren. Ook bij burgers leeft het onderwerp, maar acties en aanpassingen in gedrag blijven achter. Zijn Nederlanders bereid meer te betalen voor een duurzamere woning? Vastgoed Journaal vertelt het u.

USP Marketing Consultancy ondervroeg in het kader van de Urban Insights Monitor met het thema duurzaamheid ruim 1.000 Nederlanders naar hun mening over verduurzaming van hun leefomgeving.

Duurzame woonomgeving en woning

Dat duurzaamheid leeft, is duidelijk. De meerderheid van de respondenten zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling dat een woningbezitter waarde hecht aan een duurzame woonomgeving (71 procent) en woning (64 procent). Opvallend is het percentage dat neutraal in deze stellingen staat. Voor ongeveer 1 op de 5 Nederlanders is het om het even of de woonomgeving duurzaam is. Dit loopt zelfs op tot 1 op de 3 Nederlanders die neutraal staan ten opzichte van een duurzame woning.

Bijkomstigheid

Een groot deel van de respondenten zegt zijn gedrag aangepast te hebben, wat betreft zaken als het scheiden van afval, het gebruik van spaarlampen etc. Dit zijn gemakkelijke aanpassingen die meestal nauwelijks extra geld of moeite kosten. Bij een gedeelte van de bevolking gaat de daadkracht al iets verder, bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen en het extra isoleren van de woning. Reden? Besparingen en bewezen technologie. Verduurzamen zelf is vrijwel nooit de belangrijkste reden, maar een mooie bijkomstigheid.

Woonlasten mogen niet stijgen

Ook al zeggen de respondenten belang te hechten aan een duurzame woning, extra investeringen zullen niet direct gemaakt worden. Slechts 1 op de 3 Nederlanders (31 procent) zegt bereid te zijn om maandelijks iets meer te betalen aan woonlasten voor een duurzamere woning. Onder sociale huurders ligt dit percentage nog iets lager (27 procent). Juist de oudere (babyboom) generatie zegt het meest open te staan voor extra investeringen ter verbetering van de duurzaamheid van de woning. Verschillen zijn er natuurlijk tussen de generaties en tussen de verschillende groepen burgers, echter het algemene beeld laat weinig interesse en bereidheid zien. 

Bron: Vastgoed Journaal