3b77d3f73b59742412f393cd0d264b14_L

Per 1 april gaat de toetsrente voor het berekenen van de toegestane woonlast omhoog van 5,2 naar 5,8 procent. Rabobank Nederland legt uit waar deze stijging vandaan komt en waar hij toe leidt.

Per 1 april gaat de toetsrente voor het berekenen van de toegestane woonlast omhoog van 5,2 naar 5,8 procent. Rabobank Nederland legt uit waar deze stijging vandaan komt en waar hij toe leidt.

“Eens per kwartaal wordt de toetsrente vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecaire Financiers (CHF). Om deze rente te bepalen, wordt gekeken naar de kapitaalmarktrente in het afgelopen kwartaal. Aangezien die stijgende is, wordt ook de toetsrente verhoogd”, aldus een woordvoerder van de Rabobank. Hogere toegestane lasten
“Tegelijk met de verhoging van de toetsrente worden ook de percentages voor de maximaal toegestane lasten verhoogd. Dat komt doordat met de toename van de bruto rentelasten ook het fiscale voordeel toeneemt.” Voorbeeld
“Een voorbeeld: bij een gezinsinkomen van totaal 60.000 euro is het percentage toegestane lasten nu 31 procent. Dat wordt per 1 april 32 procent. Hierdoor mag iemand hogere bruto lasten hebben. Voor een deel wordt zo de rekenrente gecompenseerd. Bij een inkomen van 60.000 euro daalt de maximale leencapaciteit dan nog met 10.000 euro.”