Uit een evaluatie van de Wet Financieel toezicht (WFt) is gebleken dat de kwaliteit van hypotheekadvies tekortschiet. Branchevereniging Adfiz pleit daarom, in navolging van de AFM, voor een register met tuchtregime voor financieel tussenpersonen. De vereniging stelt bovendien voor de opleidingen tot hypotheekadviseur te hervormen.