Vastgoed actueel - duurzaamheid en nieuwbouw

Het verduurzamen van woningen naar gemiddeld label A in 2030 is voor woningcorporaties niet haalbaar. Dat concludeert het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in een onderzoek  naar verduurzaming. Woningcorporaties in Utrecht zijn tevens bang dat ze niet genoeg woningen kunnen bouwen, daarom schrijven ze een brief aan de Tweede Kamer. Dat melden Aedes en het AD.   

Vastgoed actueel sociale huurwoning

Het plan van corporatiekoepel Aedes om 108 miljard euro te steken in de verduurzaming van 2,1 miljoen huurhuizen is met scepsis ontvangen. Massale isolatie is daarbij het leidende principe. Vanwege de kosten van 52.000 euro per woning kun je volgens hoogleraar Peter Boelhouwer net zo goed slopen. Nu voegt ook de GGD zich bij de sceptici. 

Vastgoed actueel - nieuwbouwwoningen aardgasvrij

Nieuwbouwwoningen moeten binnenkort aardgasvrij zijn. De Wet Voortgang Energietransitie regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Het kabinet wil dit aardgasverbod al per 1 juli 2018 laten ingaan. Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM vinden het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk aardgasloos zijn en hebben er begrip voor dat het kabinet haast wil maken. Echter vindt het Lente-akkoord een invoeringsdatum over krap twee maanden een overhaaste invoering.

 

Meer controle kwaliteit middenhuurwoningen

Een van de oplossingen die Aedes gisteren tijdens het Rondetafelgesprek over de Startersproblematiek bij de Tweede Kamer voorstelde, was om het Woningwaarderingsstelsel uit te breiden naar het middensegment. Opvallend is dat de gemeente Stichtse Vecht recent bij de minister Plasterk toestemming heeft gevraagd voor een experiment dat draait om het vastleggen van kwaliteiten zoals oppervlakte, voor woningen in de particuliere sector.

Koopgarant is onder meer mogelijk bij dit appartementencomplex in Winterswijk. Foto: funda

Koopgarant heeft de laatste tijd veel negatieve publiciteit gehad. Bij een Koopgarantregeling zijn de kopers verplicht om hun woning terug te verkopen aan de woningcorporatie, die op haar beurt weer verplicht is om de woning af te nemen. In deze constructie heeft het taxatierapport een cruciale rol. Hoe werkt de regeling nu precies, wat gaat er in de praktijk mis en hoe lossen de corporaties dit op?

 

Woningcorporaties hebben genoeg vermogen om de komende vijf jaar zo'n 37 miljard euro te investeren in de bouw van nieuwe woningen. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van minister voor Wonen, Stef Blok naar de gevolgen van de verhuurderheffing. Dit is goed voor de bouw van 250.000 nieuwe woningen.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen straks niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning op andere woningzoekenden. Gemeenten bepalen voortaan zelf hoe zij voldoende woningen kunnen toewijzen aan vergunninghouders.

"De voorrang voor statushouders schrappen betekent dat ze geen kans meer hebben op het vinden van een sociale huurwoning. Dat is een slechte zaak", aldus koepelorganisatie woningcorporaties Aedes over het plan van minister Blok. Veel gemeenten hebben al aangegeven de voorrang te blijven handhaven, al was het alleen maar om aan de taakstelling te kunnen voldoen.

Pagina's