Vastgoed actueel - Amsterdam Airbnb

Buurgemeenten van Amsterdam overwegen om, in navolging van de hoofdstad, Airbnb ook aan banden te leggen. Dit blijkt uit een rondgang van RTL Z

Vastgoed Actueel bouwen

In de provincie Noord-Holland zijn voldoende bouwlocaties om aan de woningvraag tot 2025 te voldoen. Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet bij een deel van de plannen eerst nog een aantal knelpunten worden opgelost. Dat blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van 38 bouwplannen in de provincie Noord-Holland.

Het gaande kabinet geeft de woonopgave als ruimtelijke opgave mee aan een nieuw kabinet, dat met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan de slag gaat. Zo meldt Stadszaken.nl Tot 2025 moeten er jaarlijks 70.000 huizen gebouwd worden, stelt de huidige minister van Infrastructuur en Milieu Schultz in de vrijdag gepresenteerde 'Startnota NOVI'.

Login of neem een abonnement.