Mensen met een smalle beurs moeten goed kunnen wonen in Utrecht. Hierover hebben de woningbouwcorporaties, hun huurdersorganisaties, de stedelijke huurorganisatie ‘De Bundeling’ en de gemeente Utrecht de afgelopen maanden intensief overlegd en zogeheten prestatieafspraken gemaakt. Voor het eerst was een afvaardiging van huurders zo intensief betrokken. Er zijn afspraken gemaakt voor vier jaar, die elk jaar gemonitord en bijgesteld worden.