Als het aan de fractie van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad ligt, gaat de gemeente pensioenfondsen en verzekeraars en verzekeraars aansporen om huurwoningen te bouwen voor middeninkomens. Op die manier moet er een einde komen aan het grote tekort aan betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een inkomen van tussen de € 35.000 en € 55.000 per jaar. Dit meldt de lokale krant Het Parool.

Er zijn afspraken gemaakt om het Amsterdamse erfpachtsysteem ingrijpend te hervormen. De gemeente biedt vanaf 1 juli nieuwe erfpachtvoorwaarden aan bij de uitgifte van grond voor nieuwbouw. In 2017 zullen ook alle huidige erfpachters een aanbieding krijgen om eeuwigdurend hun canon af te kopen, of over te stappen op een vast caconbedrag.