Voor de vierde maand op rij lag in november het aantal renteverlagingen door geldverstrekkers hoger dan het aantal renteverhogingen. Hierdoor is de hypotheekrente op de middel(lange) rentevaste periodes sinds midden juli met ongeveer 0,15%-punt gedaald en bereikten de gemiddelde hypotheekrentes eind november de laagste stand van het jaar. 

De kapitaalmarktrente is begin december flink gedaald. Dit is terug te zien in de gemiddelde hypotheekrentes, die door de daling van de gemiddelde 10 jaar hypotheekrente (met NHG) allemaal de laagste stand van 2017 bereikten.

Vastgoed Actueel Europese Centrale Bank

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), maakte afgelopen donderdag bekend dat stimuleringsprogramma, dat eind van dit jaar afloopt, wordt verlengd tot september 2018 maar zal daarna indien nodig worden voortgezet. Het programma heeft onder andere geleid tot de enorme daling van de hypotheek- en spaarrente. Aan deze lage rentestand lijkt voorlopig dus nog geen abrupt einde te komen, zo meldt de Hypotheekshop. 

Vastgoed Actueel sleutel

Het Kadaster registreerde in september 20.632 verkochte woningen. Dit is een daling van 1,8% ten opzichte van september 2016 (21.009). Vergeleken met augustus 2017 is er ook sprake van een daling: 0,7%. Het Kadaster registreerde toen 20.780 verkochte woningen. 

daling hypotheekrente

De rente-update van De hypotheekshop laat opnieuw vooral dalingen zien. Voor de zesde week op rij verlaagden diverse geldverstrekkers vorige week hun rentetarieven. Dat is inmiddels de langste reeks die De Hypotheekshop dit kalenderjaar achtereen kon optekenen.

Aanhoudende verlaging hypotheekrente

President Draghi maakte donderdag bekend dat er voorlopig geen afbouw voor het huidige opkoopprogramma ('taperen') zal plaatsvinden. Het opkopen van obligaties gaat nog zeker tot eind december door, waardoor de hypotheekrentes zullen blijven dalen. Volgens De Hypotheekshop komen de laagterecords van vorig jaar oktober zelfs weer in zicht.

Van juli tot en met oktober 2016 verhuisden 46 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat zijn er 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2015. In het voorgaande jaar was de daling nog 14 procent. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. Dat meldt CBS.

Pagina's