Alleen als renovatie of transformatie geen optie is en de vraag veel groter is dan het bestaande aanbod, is er ruimte voor nieuwbouw. In alle andere gevallen moet de hele vastgoedsector op zoek naar methoden voor duurzaam hergebruik van bestaand vastgoed. Die les kan Rabobank trekken uit de afgelopen jaren, waarin het evenwicht in de vastgoedsector, met name de kantorenmarkt, volledig zoek was. Er zijn nog volop kansen om de sector er verder bovenop te krijgen.

Een meerderheid van de gemeenteraad in Almere lijkt voorstander te zijn van een plan om woningen gratis van zonnepanelen te voorzien. Burgemeester en wethouders willen hierin 400.000 euro investeren. 

Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die woensdagochtend is gepresenteerd door minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale economie in Nederland in 2050.

In 2017 start de pilot van het ReGen Villages-concept met 100 woningen in Oosterwold, tussen Almere en Zeewolde in de provincie Flevoland. De tweede fase focust zich op Scandinavië en Duitsland. In Lund, Zweden, worden de ReGen Villages opgeschaald. Marjolein Shiamatey van ReGen Villages: “We willen alles groter en efficiënter aanpakken. Dit kan omdat Almere en Lund ongeveer hetzelfde klimaat hebben, de duurzame toepassingen zijn daarom hetzelfde.” 

In de wijk Buiten de Veste worden veertig zogenaamde Finch-woningen gebouwd. Deze semipermanente huurwoningen blijven maximaal dertig jaar staan en zijn zeer energiezuinig. Zo gebruiken ze geen fossiele brandstoffen en de woningen worden gemaakt van massief hout.  “De woningen zijn een perfecte uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente en passen zeer goed bij onze visie omtrent duurzaamheid”, zo meldt wethouder Lepolder.

Innovatie op het gebied van woningtaxaties is noodzakelijk, om ze beter te laten aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgevers. Daarvoor pleit Zwany van Brussel, bestuurslid Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De grote belangstelling voor ecowijk De Kiem in het Arnhemse Schuytgraaf verrast aangenaam. De gemeente Arnhem wil in de nieuwbouwwijk een duurzame buurt realiseren, daartoe onderzoekt initiator DNA in de Bouw de ruimtelijke en financiële haalbaarheid voor circa 50 woningen. De concretisering van het project komt gestaag dichterbij. 

Er is veel informatie over duurzaam wonen te vinden maar hoe woont het nu in het écht? Steeds meer mensen ontdekken de Nationale Duurzame Huizen Route en gaan op pad om bij anderen thuis hun ervaringen te horen. Op zaterdag 5 en 12 november 2016 is het weer zover. In heel Nederland stellen huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open en vertellen hoe het woont in een duurzaam huis. 

Pagina's