Het woningtekort leidt in veel regio’s, met name in de Randstad, tot bovenmatige prijsstijgingen. Belangrijke oorzaak ligt verweven in het beleid van duurzame verstedelijking dat werd gemaakt in de crisisjaren, wat provincies veel nieuwbouwplannen van gemeenten doet afwijzen. Dat schrijft de makelaarsvereniging Dynamis in haar rapport over de woningmarkt dat donderdag is gepubliceerd.

In het afgelopen jaar is er een recordaantal bereikt in de herbestemming van kantoorgebouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Dynamis. Uit onderzoek van de vereniging van dertien regionale makelaarskantoren in Nederland blijkt dat er in totaal 720.000 vierkante meter aan kantoorruimtes is getransformeerd in de 24 regio’s die door Dynamis zijn geanalyseerd. Volgens de vereniging is de afname in kantoorruimtes veroorzaakt door de toegenomen vraag naar woningen in stedelijke gebieden.

Op basis van de verkoopsnelheid, het snel dalende aanbod, prijsstijgingen en de krappere verhouding tussen het aantal verkopen en het aantal aangeboden woningen stelt Dynamis dat in de Randstad en in enkele stedelijke gebieden buiten de Randstad inmiddels weer sprake is van een verkopersmarkt. Dit blijkt uit de vierde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

Over de gehele breedte is de kantorenmarkt in 2015 krapper geworden. Waar in het verleden additionele vraag bepalend was voor een daling van de beschikbare kantoorruimte, is zichtbaar dat de huidige daling bijna volledig tot stand komt door kantoortransformaties. Door heel het land worden, in meer of mindere mate, kantorenpanden getransformeerd naar (studenten) woningen, hotels, multifunctionele complexen of - zeer recent – noodopvang voor vluchtelingen.

Op sommige plekken is de Randstad is weer sprake van een verkopersmarkt. Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. “Het creëren van meer aanbod is in deze woningmarktgebieden essentieel om sterkere prijsstijgingen te voorkomen.” Volgens Dynamis is er een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars en beleggers om extra aanbod te ontwikkelen.

 

Lamberink Makelaars verlaat na ruim 10 jaar Nederland’s grootse makelaarsfranchiseformule Garantiemakelaars en treedt toe als nieuwe partner in Dynamis. Vanaf nu behoort Lamberink niet alleen met de bedrijfsonroerend goed tak, maar met de volledige dienstverlening tot het organisatienetwerk van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. De toetreding van deze partner betekent voor zowel Dynamis als voor Lamberink Makelaars & Adviseurs een versterking van de regionale en landelijke marktpositie. 

Het topsegment van de Nederlandse woningmarkt gaat mee in de positieve flow van de huizenmarkt. In de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis werd al genoemd dat het aantal huizenverkopen stijgt en het aanbod daa. Deze trend zet door, blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment 2015. 

Het aantal huizenverkopen stijgt, het aanbod daalt, een restschuld is niet langer taboe en de duur van de looptijd van een woning voordat deze wordt verkocht, is sterk afhankelijk van een realistische vraagprijs. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

De kans is groot dat de leegstand van kantoren verder gaat oplopen. Ruud de Wit, op donderdag 5 februari een van de sprekers tijdens het Dynamis Symposium Sprekende Cijfers in de Amsterdamse RAI, sluit niet uit dat de leegstand van kantoren in Nederland boven de 20 procent gaat uitkomen. “Ik zie het eerder stijgen dan dalen.”

Kuijs Reinder Kakes is officieel toegetreden als nieuwe partner in Dynamis. De vennoten van Kuijs Reinder Kakes en het bestuur van Dynamis tekenden op de Provada de toetredingsovereenkomst. Vanaf nu behoort het Noord-Hollandse bedrijf tot het organisatienetwerk van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. De toetreding van deze partner betekent voor zowel Dynamis als voor Kuijs Reinder Kakes een versterking van de regionale en landelijke marktpositie.

 

Pagina's