Met de gestage groei en verdichting van steden zien we een toenemende krapte op de binnenstedelijke woningmarkt. De grote vraag en het beperkte aanbod leiden zo tot stijgende woningprijzen, waardoor binnenstedelijk wonen voor de young urban professional onbetaalbaar wordt. Gemeenschappelijk wonen lijkt mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van compactere en beter betaalbare woningen.