Van de Sande Advocaten

U kent ze wel, mensen die sneren dat de makelaar wel erg gemakkelijk zijn geld verdient. Welnu, dat klopt ook. Althans, soms. Het bijzondere aan een bemiddelingsovereenkomst is dat de beloning resultaatafhankelijk is, ongeacht de hoeveelheid moeite.

Op grond van artikel 7:15 BW is een verkoper verplicht het verkochte vrij van bijzondere lasten en beperkingen over te dragen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wat als verkoper de oorspronkelijke last of beperking niet aan koper heeft genoemd? 

Tussen koper en verkoper is een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van een woning met bijbehorende grond. Deze koopovereenkomst is in de vorm van een notariële akte opgesteld. Tot het moment van de juridische overdracht, mocht de koper de woning alvast om niet gebruiken. Op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst in 2014 had koper zijn eigen woning nog niet verkocht. Om koper de tijd te geven zijn woning eerst te verkopen, hebben partijen in de koopovereenkomst bepaald dat de akte van levering uiterlijk 1 september 2015 zou worden gepasseerd.

Huurder huurt een bedrijfsruimte van verhuurder. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst verhuist huurder naar een andere bedrijfsruimte die daarom aan een makelaarskantoor opdracht verstrekt om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder. Wie is verantwoordelijk voor het verzuimen van de verplichtingen van de nieuwe huurder?

Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich in een “verborgen gebreken” zaak uitgelaten over de onderzoeks- en mededelingsplicht van de verkopend makelaar.

In de tuchtrechtspraak komen opmerkelijke zaken voorbij. Zoals recent die van een makelaar die zelf van de opdrachtgever een onroerende zaak aankocht en daarbij niet vertelde de zaak al doorverkocht te hebben voor een veel hoger bedrag.