Het stijgen van de hypotheekrentes was van korte duur. Na diverse grote hypotheekverstrekkers, verlaagt ook Centraal Beheer deze week de rentetarieven. Het Trump-effect blijkt daarom niet de enige oorzaak van de rentestijgingen eind 2016.

Een analyse van IG&H, hypotheekmarktonderzoekers en -consultants, laat zien dat het herstel van de hypotheekmarkt in het afgelopen jaar krachtig heeft doorgezet. De groei van de hypotheekomzet is volledig toe te schrijven aan oversluitingen. Daarnaast maakt de update duidelijk dat het aandeel van de top drie banken opnieuw is gedaald.