Vastgoed actueel - Jan Latten

Het vermogen van woningeigenaren is in lijn met de economische groei de afgelopen jaren fors toegenomen, stelt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie. De financiële buffers van veel sociale huurders bleven echter achter. Sterker nog: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer. 

Deze week is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Sociale Huur verschenen. Dit onderzoek brengt in opdracht van het kabinet de werking van het beleid voor de sociale huur en met name de huurtoeslag in beeld.

De Rijksoverheid verwacht in 2016 een bedrag van 1,59 miljard euro aan verhuurdersheffing. Dat is meer dan oorspronkelijk begroot. Het kabinet uit in de rijksbegroting voor het eerst expliciet de wens de opbrengsten uit de verhuurdersheffing te verhogen tot 2 miljard euro in 2018 en door te laten lopen in de jaren erna. Dat meldt Aedes, koepelorganisatie voor corporaties.