91 van de 388 Nederlandse gemeenten hebben in 2017 te kampen gehad met een daling van het aantal inwoners. De meeste van deze gemeenten liggen aan de rand van Nederland. De relatief grootste inwonersgroei vond plaats in enkele kleinere gemeenten rondom de vier grote steden. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van 2017.

Vastgoed Actueel baby

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 80 duizend inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van buitenlandse migratie. Het migratiesaldo kwam uit op 66 duizend. Daarnaast zijn er bijna 15 duizend kinderen meer geboren dan er mensen zijn overleden.

In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de uitzondering: daar nam ook de binnenlandse instroom toe. Dat meldt CBS.