De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwbouwplannen buiten stedelijke gebieden uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De vereenvoudigde Ladder treedt op 1 juli 2017 in werking.

Tijdens de verkiezingscampagne bleef het opvallend stil rond het thema wonen. Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis wil de woningmarkt weer prominent op de agenda van de coalitieonderhandelaars en nieuwe Tweede Kamerleden krijgen. Een gesprek over de strijdpunten van huizen bezittend Nederland.   

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet.

Minister Wonen

Ook in het volgende kabinet moet er een minister voor Wonen komen. Dat vindt 78% van de kiezers die de KiesWijzerWonen van brancheorganisatie VBO Makelaar hebben geraadpleegd. De ruim 2.000 kiezers zijn verder zeer uitgesproken over de Starterslening, de overdrachtsbelasting, bouwen in de natuur, de nieuwbouwaanpak van gemeenten en de rol van de taxateur. Een paar dagen voor de verkiezingen is 33% van de kiezers nog steeds van mening dat de VVD het beste opkomt voor hun woonwensen en woonbelangen, gevolgd door de ChristenUnie (18%).

Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2016 die het kabinet op 31 oktober 2016 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt.

Pagina's

Login of neem een abonnement.