Vastgoed actueel - bouwkundige keuring keurmerk

Om huizenkopers meer garantie te kunnen bieden dat zij een woning zonder ernstige gebreken kopen, voert beroepsorganisatie VastgoedPRO een keurmerk in voor bouwkundige keuringsbedrijven. Met dit keurmerk wil de sector de kwaliteit van bouwkundige keuringen waarborgen.

De woningconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis van de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep zijn officieel gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB). Nog niet eerder werden in de bouwsector aan twee concepten uit één organisatie dit kwaliteitskeurmerk toegekend. Voor de klant is het keurmerk een garantie dat er daadwerkelijk geleverd wordt wat wordt beloofd. 

 

De woningconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis van de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep zijn officieel gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB). Nog niet eerder werden in de bouwsector aan twee concepten uit één organisatie dit kwaliteitskeurmerk toegekend. Voor de klant is het keurmerk een garantie dat er daadwerkelijk geleverd wordt wat wordt beloofd. 

 

 

In discussie met leden van de Tweede Kamer over ‘misstanden’ 

in het leegstandbeheer, is minister Blok van Wonen en Rijksdienst akkoord met de zelfregulering van het leegstandbeheer in de bedrijfstak. De stichting Keurmerk Leegstandbeheer probeert hier - mede in overleg met het ministerie - zo zorgvuldig mogelijk invulling aan te geven.

Zeer zuinige passiefhuizen gingen op 16 december 2014 in de verkoop in Spaarndam. 36 eengezinswoningen, waarvan 5 passiefhuizen, gebruiken nagenoeg geen energie voor het verwarming van de woning en het tapwater.

Met VerHuurVeilig is Nederland een nieuw Keurmerk voor verhuurmakelaars en -bemiddelaars rijker. “We zijn niet de eerste, maar wel de enige die geheel onafhankelijk is”, aldus Rob Jozee, samen met Rutger Wisbrun oprichter van het keurmerk. 

 

Het eerste keurmerk voor de verhuurmakelaardij is vandaag gestart: Keurmerk Verhuurdersbelangen. Het initiatief zegt in te spelen op het ontbreken van wettelijke normen en voorschriften voor de verhuurmarkt en het gebrek aan zelfregulering in de sector. Met het keurmerk willen de oprichters de kwaliteit van verhuurmakelaars in Nederland verbeteren.