Vastgoed actueel - Jan Latten Stadszaken

In 2016 en 2017 groeide de bevolking jaarlijks met meer dan 100.000 inwoners. Nederland met groeistuipen. Het land maakt zich op voor een enorme woningbouwopgave en debatteert waar toch al die extra woningen moeten komen. Toch meldt het CBS deze week dat de bevolking in de eerste drie maanden van 2018 natuurlijke krimp liet zien.

Vastgoed actueel - jongeren

​Vanaf 2018 is het nog maar mogelijk om de maximale woningwaarde te lenen, om te voorkomen dat huizenkopers meer lenen dan wat als financieel gezond wordt beschouwd. Wat als die grenzen er niet zouden zijn - hoeveel zouden Nederlanders dan bereid zijn om uit te geven aan wonen? 

    Vastgoed actueel - alleenstaanden

    Volgens de meest recente Huishoudensprognose van het CBS (juni 2016) neemt het aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2015 maakten eenpersoonshuishoudens 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn, laat De Hypotheekshop weten.