Vastgoed Actueel lenen

Met ingang van 1 januari 2018 moeten huizenkopers er rekening mee houden dat er voor hypotheken niet meer dan de waarde van de woning geleend mag worden. Ook veranderen de inkomensnormen. Hiervoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vastgoed Actueel lenen

Het Nibud vindt de verruiming van leennormen geen optie om de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters te verbeteren. Het instituut voor budgetvoorlichting wil juist een deel van de woningvoorraad exclusief voor starters bestemmen.

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners is blij dat bepaalde groepen consumenten meer ruimte krijgen bij het verkrijgen van een hypotheek. “Eindelijk ruimte voor maatwerk”, zegt Evert Creemers, voorzitter NVHP.

Pagina's