Vastgoed Actueel e-learning

De wereld digitaliseert. Hoe zit dat bij de makelaarsopleidingen? Vastgoed vroeg aan drie opleidingsinstituten hoe zij e-learning inzetten. Een mix van digitaal en klassikaal vinden zij het beste uitpakken.

Zoals altijd als de woningmarkt aantrekt, trekt ook de populariteit van het beroep aan. Het aantal kandidaten dat een makelaarsopleiding volgt, is sinds de crisis meer dan verdubbeld en zeker de laatste maanden wordt een flinke toeloop wordt gezien. In een aantal gebieden zijn nu meer makelaars dan de branche aankan.

De opleidingen voor de woningmakelaardij zijn weer mateloos populair. Zo verwacht de Academie voor Vastgoed tegen het einde van dit jaar maar liefst veertienhonderd aanmeldingen, elfhonderd meer dan in 2012.