Eerste Kamer keurde wetsvoorstel wijziging Verhuurwet goed

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2017 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34548) aanvaard. De wijzigingen hebben betrekking op de heffingsvermindering, de heffingsvrije voet en de vrijstelling van de verhuurderheffing.

Gisteren heeft Minister Stef Blok (Wonen) samen met bewoners de eerste paal geslagen voor de bouw van ruim honderd woningen in Waddinxveen, die gekocht zijn met behulp van een financiële tegemoetkoming voor kopers. Hiermee worden ruime eengezinswoningen betaalbaar voor een bredere doelgroep.

De hypotheeknormen voor 2018 zullen te laat bekend worden, wat nadelig is voor de consument. De Hypotheekshop spreekt deze verwachting uit naar aanleiding van de stellingname van minister Blok (Wonen) dat de nieuwe normen tijdig bekend zijn om in te spelen op het nieuwe toetsmoment. Van de door Blok geroemde versnelling van het aanvraagproces komt volgens de Hypotheekshop ook nog niet veel terecht.

Volgens minister Blok (Wonen en Rijksdienst) ontstaan er geen problemen als later in het aanvraagtraject getoetst wordt hoeveel hypotheek een huizenkoper kan krijgen. De minister overweegt dan ook niet om de regels op dat punt aan te passen. 

nieuwbouwwet

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat slechts een deel van het wetsvoorstel voor nieuwbouw dat op 18 januari in de Tweede Kamer wordt besproken, slechts gedeeltelijk wordt aangenomen. Het gedeelte waarin de minister voorstelt om het bouwtoezicht over te laten aan private controleurs, ziet VEH het liefst in de ijskast verdwijnen. Het gedeelte dat regelt dat aannemers gemakkelijker door consumenten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die ze maken, ziet de vereniging het liefst zo snel mogelijk in de wet verankerd.

 

Minister Stef Blok staat nog vierkant achter de beslissing de hypotheekrenteaftrek te verlagen. De VVD'er doet zijn uitspraken in het programma WNL Op Zondag. Zelfs al zou na de verkiezingen een rechts kabinet worden geïnstalleerd, is zijn credo: niet morrelen aan de ingezette lijn.

woon

Vaak wordt welvaart afgemeten aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Door de Rabobank en de Universiteit Utrecht is in een recent onderzoek gekeken naar een breder begrip van welvaart inclusief inkomen, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en wonen. Hieruit blijkt dat de woontevredenheid sinds 2013 een sterke negatieve invloed heeft gehad op de welvaart. 

taxatie

Minister Stef Blok gaat hypotheekverstrekkers niet verbieden om een taxatierapport te eisen bij hypotheken tot en met 90% van de waarde van de woning. Dat zegt de minister voor Wonen en Rijksdienst in antwoord op Kamervragen van Johan Houwers (fractie Houwers). Die wilde weten waarom hypotheekverstrekkers vaak om een taxatierapport vragen terwijl ze uit mogen gaan van de WOZ-waarde.

Op de huurmarkt werkt het kabinet aan een beter betaalbaar aanbod van huurwoningen in zowel de sociale als vrije huursector. Gemeenten kunnen onder meer straks gebieden aanwijzen waar alleen huurhuizen voor de vrije sector mogen worden gebouwd, ook als zo'n gebied niet hun eigen grond is. 

Pagina's