Vastgoed Actueel Ministerraad

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. 

Vastgoed Actueel Prinsjesdag

Het kabinet komt vandaag met een maatregel die de stijging van de huren moet beperken. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan de politieke redactie van RTL Nieuws. NVM pleit op Prinsjesdag voor het aanstellen van een of meer woningmarktregisseurs.

Vastgoed actueel - starters

Het optimisme over de woningmarkt is dit jaar getemperd, blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag onder bijna 17.000 mensen. Terwijl vorig jaar de meerderheid zag dat het beter ging. De zorgen gaan dit jaar voornamelijk over de betaalbaarheid van woningen, vooral voor jongeren.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt en de bouw te stimuleren. VNO-NCW en MKB-Nederland juichen dit toe, maar stellen tegelijkertijd vast dat er meer nodig is. Vooral het feit dat veel hypotheken 'onder water' staan, belemmert de doorstroom op de woningmarkt. Tegelijkertijd zit er veel geld 'vast' in pensioenregelingen. Er zou gekeken moeten worden of dit geld deels ingezet kan worden door huiseigenaren om restschulden af te betalen.

De miljoenennota is gisteren gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Vastgoedjournaal noemt de nota tweeledig: enerzijds voorziet hij in lastenverzwaring, anderzijds zijn er ook meevallers in te vinden, zoals het ontbreken van maatregelen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Lieuwe Jan Kamminga van Kamminga Makelaars is er duidelijk over: “De maatregelen zetten geen zoden aan de dijk.”