Vastgoed actueel - amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure een Amsterdamse huiseigenaar nu in het gelijk gesteld bij het bezwaar tegen de WOZ-waarde. De Stiching Erfachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens.

Vastgoed actueel - gerechtshof

Het Gerechtshof Den Bosch zet een streep door een handgeschreven en door twee partijen ondertekende koopovereenkomst die leidde tot een familieruzie. Volgens de rechter kan het kladje niet doorgaan voor een rechtsgeldige schriftelijke koopovereenkomst. De ‘koper’ moet binnen twee weken het huis uit waarvan ze de sloten al liet vervangen en waarvan ze was begonnen met verbouwen. Dat meldt am:web.

Vastgoed actueel - bkr

Het Bureau Kredietregistratie heeft veel kritiek te verduren gehad, meldt de Telegraaf. Advocaten willen weten waarom een al afgeloste schuld zo lang (vijf jaar) in de boeken blijft staan. En waarom mensen niet een bericht krijgen dat zij als schuldenaren geregistreerd staan.

Vastgoed actueel - bkr registratie

Een BKR-notering voor een afgeloste schuld van €317,63 mag geen beletsel zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Dat blijkt uit een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Midden-Nederland van begin februari die deze week is gepubliceerd. Incassobureau Vesting Finance, dat de Neckermann-schuld overnam, is door de kantonrechter gedwongen om de BKR-notering te laten verwijderen. Dat meldt am:web.

Vastgoed actueel - BKR

Wanneer een consument BKR geregistreerd staat, blijkt dat een heus gedoe om hun buitenproportionele negatieve notering uit het BKR-reigster verwijderd te krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe richtlijn die het Bureau Krediet Registratie deze week heeft opgesteld. Dit laat RTL Nieuws weten.

In de praktijk circuleren allerlei voorkeursrechten die helaas niet altijd even duidelijk zijn. Zo was het de vraag wat verstaan moest worden onder de verplichting om een pand onder marktconforme voorwaarden aan te bieden.

aardbeving groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM ) is ook aansprakelijk voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen op 1 maart. De rechter stelde dat de gaswinning door de NAM het woongenot van de Groningers dermate aantast dat er sprake is van 'aantasting in de persoon'.

In civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures dient de schuldeiser tijdig te klagen over een gebrek in de prestatie. Deze termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hoe zit dat in het makelaars-tuchtrecht?

Over de vraag of een verhuurmakelaar voldoende screeningsonderzoek naar een huurder heeft verricht, blijft veel te doen. Interessant voorbeeld is een recentelijk door de Rechtbank Midden-Nederland gewezen eindvonnis, waarin een bedrijfsmakelaar voor een verhuurder heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte.

Pagina's