Hypotheekrenteaftrek

Het nieuwe kabinet, dat naar verwachting op 10 oktober het regeerakkoord presenteert, heeft besloten de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 - in plaats van met 0,5 procent per jaar - versneld af te bouwen met 3 procent per jaar naar 37 procent in 2023.

Inkomstenbelasting over afbetaald huis

Huiseigenaren die hun hypotheek volledig hebben afgelost, zullen duurder uit zijn als het nieuwe kabinet haar zin krijgt. De formerende partijen willen de wet-Hillen, die voorkomt dat mensen met een afgeloste hypotheek eigenwoningforfait hoeven te betalen, gefaseerd afschaffen. De reacties zijn wisselend: de politiek reageert afwijzend, woningmarktexperts vinden het een terechte maatregel.

Het nieuwe kabinet gaat zich actief bemoeien met de woningbouw. Topambtenaar Chris Kuipers vertelde tijdens het door NVB Bouw georganiseerde woningmarktdebat dat vooral gasloze nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen prioriteit krijgen.

Pagina's