In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de uitzondering: daar nam ook de binnenlandse instroom toe. Dat meldt CBS.

De onlangs aangekondigde maatregelen van minister Blok op de huurwoningmarkt zijn een goede stap, maar zijn ook nog veel te beperkt. Om woningnood in de vrije huursector te voorkomen, zijn dringend snelle en ingrijpende maatregelen nodig. De huursector heeft geen 30 jaar de tijd voor hervormingen.

 

Verveloze kozijnen, scheefgezakte panden, ontbrekende dakpannen en gescheurde gevels: fors achterstallig onderhoud in de particuliere woningvoorraad is een hardnekkig probleem. Slecht onderhouden huizen hebben een negatieve uitstraling op de buurt. De leefbaarheid, het veiligheidsgevoel van bewoners en de waarde van omliggende woningen staan er flink door onder druk.

Jonge, hoog opgeleide vrouwen stuwen de woningmarkt in Utrecht, Nijmegen, Leiden en een aantal andere steden. Dit concluderen twee onderzoekers van BPD, het voormalig Bouwfonds. “Dat vooral jonge, hoog opgeleide vrouwen zich in de stad vestigen is een internationaal verschijnsel.”

 

Rotterdam wil het aantal sociale huurwoningen in de stad drastisch terugbrengen. Samen met woningcorporaties en marktpartijen hoopt de gemeente in 2030 in totaal 20-duizend sociale huurwoningen te hebben gesloopt of grondig verbouwd. Dit meldt RTV Rijnmond.

 

De gemeente Rotterdam merkt dat steeds meer gezinnen in de stad willen wonen. Naast het welbekende huis met tuin, blijkt onder gezinnen ook behoefte te zijn aan een ander soort woning: het gezinsappartement. Het ontbreken van deze appartementsvorm zorgt er nu voor dat jonge gezinnen de stad verlaten. Daarom vind de gemeente het tijd om een innovatie op dit gebied te realiseren middels een prijsvraag, waarbij de winnaar het project ook gegund wordt.

 

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen. Of de sterke groei van de steden zal voortzetten is echter onzeker, bericht het Planbureau voor de Leefomgeving.

Pagina's