Vastgoed actueel - eigendomsneutrale woningmarkt

Economen en woningmarktexperts pleiten al jaren voor een meer eigendomsneutrale woningmarkt. De overheid belemmert de marktwerking door de vele subsidies en aftrekmogelijkheden voor woningeigenaren. Vastgoed houdt het regeerakkoord van Rutte-III tegen het licht: komt een nieuw woningmarktbeleid dichterbij?

Volkshuisvestingsbeleid is gebaat bij breed draagvlak. Dus moet het kabinet een nationaal woonakkoord sluiten met woningcorporaties, makelaars, huurdersorganisaties en banken. Dat vroeg een aantal Eerste Kamerfracties tijdens de algemene beschouwingen op dinsdag 25 oktober 2011. Het kabinet liet eerder de Tweede Kamer weten zo’n woonakkoord niet nodig te vinden.

"We weten dat meneer Hukker en de leden van zijn vereniging grote problemen hebben met de dalende huizenprijzen. Als hij nou iets zou kunnen doen om dat tegen te gaan, dan is het zich onthouden van dit soort uitlatingen. Die zijn niet bevorderlijk voor het herstel van het vertrouwen."

Premier Mark Rutte reageert op het voorstel van NVM-voorman Ger Hukker om een nationaal woningakkoord te smeden, waarbij ook de hypotheekrenteaftrek ter discussie mag komen te staan.

In 2006 wist een makelaar mijn huis te verkopen voor de prijs die ik voor ogen had. Lees: de prijs die ik nodig had om de overgang naar een groter huis met veel hogere hypotheek soepel te laten verlopen.