In beroepsaansprakelijkheidszaken is steeds een belangrijke vraag of de beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld een makelaar, een zorgplicht heeft geschonden. Een arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 28 juli 2015 ter illustratie.