Het energielabel is onbetrouwbaar en heeft nul effect, concludeert de Rekenkamer. Met deze kop bericht Z24 over een kritisch artikel dat Siebe Schootstra van het onafhankelijk kennisplatform over energiebeleid en overheden heeft geplaatst op de website van energieoverheid.nl. "In de conclusie van het rapport van de Algemene Rekenkamer staat dat de betrouwbaarheid van het energielabel onvoldoende is gewaarborgd."