Verschillende kenmerken van een woning en de woonomgeving zijn van invloed op de mate waarin bewoners tevreden zijn over hun leven. Zo zijn bewoners van een vrijstaand huis vaker tevreden dan bewoners van overige woningtypen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Wijk opleveren inclusief sociale cohesie

Ontwikkelingsbedrijf Heilijgers lanceert een nieuw woonconcept waarbij niet alleen flexibele woningen, maar meteen een complete woongemeenschap wordt opgeleverd waar bewoners, winkeliers, wijkagent en maatschappelijke organisaties al samen met elkaar optrekken. 

Bewoners van stedelijke gemeenten gaven de leefbaarheid in hun buurt in 2015 gemiddeld een  7,2 als rapportcijfer en bewoners van niet-stedelijke gemeenten deelden een 7,7 uit. Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van CBS.