Vastgoed Actueel appartementen

De inkomensgrens voor sociale huur (nu 38.000 euro) wil het kabinet laten afhangen van de samenstelling van het huishouden. Dit moet gezinnen met lage middeninkomens soelaas bieden. Dat staat in een Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod, merken niet alleen kopers. Ook huurders hebben hier last van, zo blijkt uit de huurmonitor van Pararius. Met 15,23 euro per vierkante meter heeft een gemiddelde huurwoning de hoogste prijs die Pararius sinds haar eerste huurmonitor in 2007 heeft gemeten.

De leefbaarheid in veel kwetsbare wijken van Nederlandse steden staat onder druk, meldt het stedennetwerk G32. Belangrijke oorzaken zijn de teruggelopen investeringen in de fysieke leefomgeving en de concentratie van kwetsbare groepen in deze wijken.

sociale woningvoorraad amsterdam moet behouden blijven

De woningcorporaties in Amsterdam zetten zich samen met de gemeente in voor het behoud van de sociale huurwoningen in de stad. De bestaande voorraad zal worden behouden en verbetert; de geplande verkoop van woningen wordt geremd, met name in populaire gebieden in Amsterdam. Daarnaast zullen veel nieuwe woningen worden bijgebouwd en zeker 2600 bestaande woningen zullen worden verduurzaamd en gerenoveerd. Dat staat in de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken, zo meldt de Federatie van Woningcorporaties (AFWC). 

Middeninkomens en laagbetaalden dreigen verdreven te worden uit Amsterdam. Zowel koopwoningen als huurwoningen zijn onbetaalbaar geworden voor deze groepen. Waar moeten de leraar en de verpleger wonen, kopt het Parool.

Pagina's