vastgoed actueel starters

Het Kadaster brengt momenteel voor verschillende gemeentes in kaart hoeveel starters een woning kopen en of dat met een Starterslening is. In de 234 gemeenten die in 2018 deze lening aanbieden maakt ongeveer 1 op de 15 koopstarters daarvan gebruik.

In het hypotheekadvies wordt rekening gehouden met drie verschillende normen die jaarlijks worden aangepast. Allereerst geldt er voor nieuwe hypotheken een maximum van 101% van de woningwaarde, in 2018 wordt het maximum verlaagd tot 100%. Daarnaast spelen de inkomensnormen die worden bepaald door het Nibud een rol. Tot slot geldt er een NHG-kostengrens. 

Vastgoed Actueel lenen

Het Nibud vindt de verruiming van leennormen geen optie om de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters te verbeteren. Het instituut voor budgetvoorlichting wil juist een deel van de woningvoorraad exclusief voor starters bestemmen.

Het aantal startersleningen is in het afgelopen kwartaal weer flink gestegen, ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Datzelfde geldt voor het aantal gemeenten dat startersleningen verstrekt. Dit blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Gemeentehuis Montferland

Startersleningen waren de afgelopen jaren zo succesvol in Montferland, dat de gemeente opnieuw geld beschikbaar wil stellen om nieuwkomers op de woningmarkt te helpen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro voor de komende drie jaar.

Starters driegen buiten de woningmarkt te worden gedreven

'In een gezonde woningmarkt is voor iedereen een verantwoorde kans om zijn of haar woonwensen te realiseren. Maar juist hier ligt op dit moment het gevaar van uitsluiting op de loer voor meerdere doelgroepen'. Dat schrijft Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling Waarborgfonds Eigen Woningen, in een column voor InFinance.

Pagina's

Login of neem een abonnement.