Het Leidse adviesbedrijf Total Transparancy Financial Services moet 550 euro terugbetalen aan in rekening gebrachte advieskosten voor een hypotheek. Dit heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald. Het advieskantoor slaagde er niet in om binnen vijf maanden een hypotheek tot stand te brengen waardoor de klant zelf ternauwernood nog de ontbindende voorwaarden voor de koop kon inroepen.