Vastgoed actueel - PE-punten

Na de oprichting van VastgoedCert in 2004, de komst van NRVT in 2015 en de afschaf ng van NVM Permanente Educatie (PE) per 1 januari 2018, is het zaak te bekijken of en hoe deze instanties de kennis en kwaliteit van de woningmakelaars en -taxateurs waarborgen. Wie bepaalt de PE-onderwerpen, wat zijn de opleidingseisen? En krijgen we in de toekomst educatie op maat?

Alles-in-1 pakket REBS

Volgens het FD neemt de krapte op de woningmarkt de komende jaren nog verder toe. Meer dan verwacht. Ook de concurrentie wordt steeds sterker. Hierdoor beconcurreren makelaars elkaar met lage courtages. Door het geringe aanbod en de concurrentie is het écht dringen geblazen.

Vastgoed Actueel Ger Jaarsma interview NVM-PE

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM heeft besloten om de verplichte permanente educatie (NVM-PE) voor aangesloten makelaars en taxateurs per 1 januari 2018 te laten vervallen.  De basisvakbekwaamheid van makelaars, taxateurs en medewerkers wordt volgens de NVM voldoende geborgd door externe registers. Vastgoed sprak erover met voorzitter Ger Jaarsma.

Vastgoed Actueel examen

De taken van makelaars en taxateurs verschillen van elkaar, terwijl zij nog wel op dezelfde wijze opgeleid en getoetst worden. Vanaf april 2018 zal dit veranderen en worden de opleidingsroutes en examens van VastgoedCert (deels) gescheiden, omdat voor beide vakgebieden andere kennis en vaardigheden nodig zijn. 

RICS is een van de 65 organisaties uit meer dan 30 landen die zijn aangesloten bij de IES, de coalitie voor International Ethics Standards, die een concept heeft opgesteld voor internationaal toepasbare ethische standaard in het vastgoed. Deze standaard bevordert de eenduidigheid, consistentie en transparantie in de wereldwijde vastgoedsector.

Makelaar(-taxateurs), vastgoedstylisten, projectontwikkelaars en andere vastgoedprofesisonals verzamelen zich op vrijdag 13 november 2015 tijdens de NeVaCon. Het thema luidt "Een vak apart, 30 jaar ontwikkeling van de vastgoedadviseur", waarover onder andere minister Blok komt spreken. Iedereen is welkom.

Met ingang van dit jaar biedt de Stichting VastgoedCert de mogelijkheid aan SCVM-gecertificeerde makelaar-taxateurs ingeschreven te worden in het Wonen-register van VastgoedCert. Op grond van opleiding en aangetoonde praktijkvaardigheid kunnen belangstellenden door DEKRA Certification gecertificeerd worden, waarna inschrijving bij VastgoedCert plaatsvindt.

De woningmakelaardij heeft dringend behoefte aan één certificeringsregeling en één kwaliteitskeurmerk. Bijna de helft van de makelaars vindt bovendien dat de bestaande brancheorganisaties moeten opgaan in één nieuwe vereniging. Dat blijkt uit de Vastgoed Trendmeter.

Login of neem een abonnement.