Vastgoed actueel - bouwkundig inspecteur

Op 1 november is het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) gelanceerd, een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van bouwkundige inspecties gaat bewaken. Het initiatief komt van de inspecteurs zelf. Oprichter Erik Nieuwenburg: ''Met terugkerende controles, gedragscodes, rapportageformats en een streng deurbeleid, willen wij nu eindelijk eens het kaf van het koren scheiden.''

Vandaag geeft een breed scala aan partijen op uitnodiging van de Tweede Kamer hun visie op de problemen van starters op de huidige woningmarkt. Ook branchevereniging NVM en VBO Makelaar nemen deel aan het rondetafelgesprek. Vastgoed haalt voor u de belangrijkste punten uit de door hen ingediende position papers.

 
Vastgoed Actueel bouwen hijskraan

Gemeenten kiezen bij de sturing op de woningmarkt vaker voor het snelle geld bij bouwprojecten. Terwijl een langetermijnvisie de voorkeur geniet. Daarom pleit Harry Bruijniks, de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie VBO Makelaar, voor meer provinciale sturing op de woningmarkt.

De heer J.G. (Harry) Bruijniks is vandaag tijdens de Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie VBO Makelaar met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe voorzitter. Harry Bruijniks neemt vanaf vandaag de voorzittershamer over van drs. P.E. Hamming.

Harry Bruijniks wordt op 19 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie VBO Makelaar voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als de VBO-leden instemmen met deze voordracht, neemt Bruijniks per 19 mei direct na zijn benoeming de voorzittershamer over van Ed Hamming.

De eerste resultaten KiesWijzerWonen zijn bekend. Van de acht politieke partijen die hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen van brancheorganisatie VBO Makelaar, scoort de VVD op dit moment het hoogst. 

Pagina's