Om te voorkomen dat in huurhuizen grote groepen Oost-Europeanen worden gehuisvest of wietplantages worden gevestigd, moeten er strengere eisen komen voor makelaars die huizen verhuren. Dat hebben VBO en VastgoedPro bepleit in het NOS Journaal en andere media als De Telegraaf en Nu.nl. Ook de NVM neemt maatregelen in de vorm van meer educatie voor zijn makelaars.

VBO Makelaar heeft samen met kwaliteitsregister SCVM de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland opgericht. Beide organisaties hebben hun klachtenbehandeling bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland, het uitvoerend orgaan van de stichting, ondergebracht.

Het was voor (mede)onderzoeker Hans Kok zelf ook een schokkende conclusie: makelaars doen weinig moeite voor hun (potentiële) klanten. Het onderzoek heeft daarom de volgende titel gekregen: ‘Je zal je huis maar door een makelaar laten verkopen’. VBO Makelaar reageert kritisch op het onderzoek.

Makelaars die zelf woningen in- en verkopen zijn bij de NVM niet welkom; bij VBO Makelaar in principe wel. Dat was de reden voor makelaar Frank Sweegers uit Breda om over te stappen van de ene brancheorganisatie naar de andere. Als VBO-lid kan hij risicodragend panden inkopen om ze later weer met een - faire - winstmarge te verkopen.

De sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar sluit geen overeenkomst met Funda in Business. De sectie is het niet eens met de manier waarop Funda in Business het aanbod aan kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte wil plaatsen.

Het afschaffen van de beëdiging van makelaars, het einde van het vaste makelaarstarief en de komst van internet: het zijn voor de NMa aanleidingen om een marktscan uit te voeren naar de concurrentie binnen de makelaardij. Bedoeling is dat de marktscan, indien nodig, leidt tot een aantal aanbevelingen om de concurrentie binnen de makelaardij te verbeteren.

Nieuwe media roepen nieuwe problemen op. Zo gebruikten NVM-makelaars de naam van de brancheorganisatie in combinatie met een plaatsnaam in hun Twitteraccount. De NVM floot ze terug.

Brancheorganisatie VBO Makelaar doet het kabinet concrete voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt en het vertrouwen van de consument te herstellen. Uitgangspunt is rust, rust, rust. “Het strenge huidige beleid frustreert de woningmarkt”, aldus VBO-directeur Hans van der Ploeg.

 

NMa verdenkt huizenhandelaren ervan prijsafspraken gemaakt te hebben op executieveilingen en is nu bezig met een onderzoek. Volgens VBO Makelaar kan het overwicht dat de handelaren nu hebben doorbroken worden door dit soort veilingen transparanter te maken, zodat ook potentiële particuliere kopers met hun makelaar kunnen bieden op objecten.

Pagina's