Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen straks niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning op andere woningzoekenden. Gemeenten bepalen voortaan zelf hoe zij voldoende woningen kunnen toewijzen aan vergunninghouders.